3236 Mối tình vụng trộm với mẹ thằng bạn thân

- Xem server VIP để không có quảng cáo
- Vui lòng tắt chặn quảng cáo nếu không load được phim
- Vui lòng chuyển server nếu phim bị lỗi
- Sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để xem phim nếu bị chặn

<p>Khi t&ocirc;i đang xem một ứng dụng so khớp, t&ocirc;i nh&igrave;n thấy một người phụ nữ trưởng th&agrave;nh xinh đẹp với khu&ocirc;n mặt quen thuộc. - - . - - . - - &Agrave;, t&ocirc;i nhớ Mayu, mẹ của bạn Takeshi! - - Kh&ocirc;ng, kh&ocirc;ng, kh&ocirc;ng thể n&agrave;o, chắc l&agrave; h&igrave;nh d&aacute;ng giống ai đ&oacute; th&ocirc;i. - - Nhưng t&ocirc;i t&ograve; m&ograve;. - - . - - . - - Ch&uacute;ng ta tương t&aacute;c một ch&uacute;t nh&eacute;</p>

Từ khoá: Nhật Bản